Privacyverklaring

Privacyverklaring

Vertrouwelijk omgaan met gegevens is  vanzelfsprekend voor mij.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die jij zelf actief hebt verstrekt, mondeling, online of op papier. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden jouw gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die met jou is gesloten;
 • Jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

Persoonsgegevens verwerken

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk via mail of app en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

In het kader van het coachen, kan ik gegevens over gezondheid registreren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik gegevens:

 • Het opstellen van een overeenkomst/ coachcontract.
 • Om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het verzenden van opdrachten, berichten of nieuws.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van de diensten.
 • Het opstellen van de factuur.
 • Wettelijke verplichtingen.

Jouw gegevens en derden

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies op de website

Ik gebruik op de website alleen technische en functionele cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd:

 • De coachtraject inhoudelijke gegevens, zoals het intakeformulier en/of de door jou ingevulde opdrachten en reflectieverslagen, worden binnen 12 maanden na afloop van het traject vernietigd, tenzij er binnen 1 jaar een vervolgtraject gestart wordt.
 • Het coachcontract, de factuur, het evaluatieformulier en de recensies worden zeven jaar bewaard, waarna de gegevens vernietigd worden.
 • Jouw contact-gegevens zoals naam, email en telefoonnummer blijven in het bestand staan, indien jij hier toestemming voor geeft. 
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek dien je persoonlijk aan mij kenbaar te maken. Dit om zeker te weten dat jij, en niet iemand anders, dat verzoek doet.

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op.

 Wijzigingen in dit statement

Wijzigingen in de privacyverklaring worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt. Hieronder staat de datum van de meest recente versie vermeld.

Gepubliceerd juni 2023

 

Marianne Pekkeriet

Stress en Burn-out coach

Marianne Pekkeriet Coaching, advies en training

info@mariannepekkeriet.nl

tel. 06-35629435       KvK 91007097